Πέλλετ

Τα πέλλετ πυρηνόξυλου είναι ένα στερεό βιοκαύσιμο μηδενικών εκπομπών άνθρακα αποτελούμενο αποκλείστικά από πυρηνόξυλο ελιάς,  συμπιεσμένο σε κυλίνδρους διαμέτρου 6 mm χωρίς καμιά προστιθέμενη συγκολλητική ουσία.
Χρησιμοποιείται σε λέβητες και σόμπες βιομάζας με προδιαγραφές για ελαιοπυρήνα.
Η θερμογόνος απόδοση των πέλλετ μας ανέρχεται στα 4700 kcal/kg.
Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και η ευκολία της χρήσης καθιστούν αυτό περιβαλλοντικά ασφαλές καύσιμο, ενδεικνυόμενο για χρήση σε κάθε μεγέθους αυτόματα συστήματα θέρμανσης.
Από περιβαλλοντική άποψη είναι πολύ σημαντική η πολύ χαμηλή έως αμελητέα περιεκτικότητα του σε θείο και ότι το καύσιμο δεν περιέχει καθόλου τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα.
Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο τόσο από λειτουργική όσο και από περιβαλλοντική άποψη (σωματιδιακές εκπομπές), είναι ότι ή τέφρα είναι της τάξης του 4%.
Συγκρινόμενα με τα ήδη χρησιμοποιούμενα καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, διαπιστώνουμε ότι πλεονεκτούν και σε επιμέρους τομείς όπως το χαμηλό κόστος, η εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
Τα πέλλετ πυρηνόξυλου είναι σημαντικά φτηνότερα από το πετρέλαιο, την ηλεκτρική ενέργεια και τα πέλλετ ξύλου.

Πυρηνόξυλο
Διαχωρισμένο Πυρηνόξυλο