Ελαιόλαδο

Η Ελαιουργεία Πρεβέζης Α.Ε. εκτός από την επεξεργασία και εμπορία ελαιοπυρήνα, πυρηνέλαιου και πυρηνόξυλου, δραστηριοποιούνται και στην εμπορία ελαιόλαδου προσφέροντας ένα σημαντικό εμπορικό δρόμο για τους ελαιοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.

Η Ελαιουργεία Πρεβέζης Α.Ε επενδύει έμπρακτα στις μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες, με αποτέλεσμα την άνω των δέκα χρόνων συνεργασία με την πλειοψηφεία των προμηθευτών αλλά και των πελατών

Οι σημαντικές συνεργασίες με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια, έχουν δώσει στην εταιρεία βαθειά γνώση της αγοράς

Προϊόντα

Πυρηνόξυλο
Διαχωρισμένο Πυρηνόξυλο
Πυρηνέλαιο