Το ακατέργαστο (brutto) πυρηνέλαιο που παράγει το πυρηνελαιουργείο μας είναι προϊόν κατεργασίας του ελαιοπυρήνα.

Αφού παραλάβουμε τον ελαιοπυρήνα τον ξηραίνουμε και έπειτα προχωράει στο τμήμα εκχύλισης. Εκεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον πίεσης και θερμοκρασίας και με τη βοήθεια εξανίου αφαιρείται το εναπομείναν λάδι από τον ελαιοπυρήνα, περίπου 8-12% επί ξηρού.

Στη συνέχεια στην φάση της απόσταξης διαχωρίζεται πλήρως το λάδι από το εξάνιο και το προϊόν είναι έτοιμο προς πώληση σε ραφιναρίες για περεταίρω επεξεργασία όπου καθίσταται έτοιμο προς βρώση.

Πυρηνέλαιο

Πυρηνόξυλο
Διαχωρισμένο Πυρηνόξυλο