ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ελαιουργεία Πρεβεζης ΑΕ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Πρέβεζας ΤΚ 48100

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Tηλ. 26820 41851-2 Fαξ. 26820 41853